Часто задаваемые вопросы

XPages Dynamic (XPD)

Конструктор бізнес-додатків, який дозволяє швидко, без глибоких знань програмування автоматизувати як типові, так і нетипові бізнес-процеси будь-якого підприємства, оперативно вносячи зміни до системи у разі потреби.

Бізнес-додаток

Програмний комплекс, призначенням якого є обробка бізнес-інформації з метою підтримки конкретної бізнес-функції (бізнес-процесу) підприємства. Є узагальненим поняттям прикладна програма у масштабах підприємства.

Система управління підприємством

Комплекс програмних, технічних, інформаційних, лінгвістичних, організаційно-технологічних засобів та дій кваліфікованого персоналу, призначений для вирішення завдань планування та управління різними видами діяльності підприємства.

Система електронного документообігу (СЕД)

Автоматизована розрахована на багато користувачів система, що супроводжує процес управління роботою ієрархічної організації з метою забезпечення виконання цією організацією своїх функцій. У цьому передбачається, що управління спирається на человеко-читаемые документи, містять інструкції для співробітників організації, необхідні виконання.

CRM-система (Customer Relationship Management)

Автоматизована розрахована на багато користувачів система, що супроводжує процес управління роботою ієрархічної організації з метою забезпечення виконання цією організацією своїх функцій. У цьому передбачається, що управління спирається на людино-читані документи, що містять інструкції для співробітників організації, необхідні для виконання.

CMS-система (Content Management System)

Програмне забезпечення для забезпечення та організації спільного процесу створення, редагування та керування контентом. За допомогою CMS-систем створюються інтернет-сайти.

BPM-система (Business Process Management)

Система для автоматизації та управління бізнес-процесами. BPM-системи підпорядковуються концепції процесного управління організацією, яка розглядає бізнес-процеси як особливі ресурси підприємства, які безперервно адаптуються до постійних змін.

HRM-система (Human Resources Management)

Система автоматизації процесів керування персоналом компанії. HRM-системи підпорядковуються і доповнюють встановлені правила компанії у сфері забезпечення організації якісним персоналом, здатним виконувати покладені нею трудові функції та оптимальне використання.

BPMN (Business Process Model and Notation)

Система умовних позначень для моделювання бізнес-процесів. Найновіша версія BPMN – 2.0.

WorkFlow

Графічне представлення потоку завдань у процесі та пов'язаних з ним підпроцесів, включаючи специфічні роботи, інформаційні залежності та послідовність рішень та робіт.

Колаборація

Процес спільної діяльності, наприклад в інтелектуальній сфері, двох і більше осіб або організацій для досягнення спільних цілей, при якому відбувається обмін знаннями, навчання та досягнення згоди.

Соціальне програмне забезпечення

Системи корпоративної взаємодії, які забезпечують спільну взаємодію всіх користувачів системи.

Ліцензія на підключення

Така ліцензія дозволяє одному користувачеві здійснювати доступ до серверного програмного забезпечення з будь-якої кількості пристроїв. Така ліцензія вигідна компаніям, співробітники якої працюють у системі з різних пристроїв (один співробітник працює в системі з персонального комп'ютера та з мобільного пристрою) та чий штат співробітників менший за комп'ютерний парк. Також застосовуються визначення "конкурентні ліцензії", "плаваючі ліцензії" та "клієнтські ліцензії".↑ Наверх